Zomertraining junioren 2021

Tennisvereniging Oranje Nassau organiseert in 2021 weer training voor alle jeugdleden. De  tennistrainers, Rob van Oppen en Costel Sistermans, geven gedurende het seizoen in totaal 16 lessen van 50 minuten elk. Het seizoen loopt van april tot oktober. De trainingen starten in de maand april.

Kosten

TVON hanteert een all-in tarief van € 248,- per leerling. Dit tarief omvat:

  • de lidmaatschapscontributie
  • de trainingskosten
  • de deelname aan de competitie
  • de deelname aan alle jeugdactiviteiten (behalve de jeugddagen in augustus waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd).

Voor een tweede, derde of vierde kind uit eenzelfde gezin geldt een korting van € 20,- per kind. Twee keer per week trainen kost € 160,- extra.

Groepsindeling

Er zal worden getraind in groepen van 4 of 5 leerlingen. Incidenteel kan de groepsgrootte hiervan afwijken. Het trainingstarief is niet afhankelijk van de groepsgrootte. De trainers bepalen samen met het bestuur de groepsindeling. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en de wensen van de jeugdleden.

In een enkel geval kan worden afgeweken van de opgegeven trainingstijd. Er wordt dan contact opgenomen met de desbetreffende ouders en naar een passende oplossing gezocht. Wanneer door weersomstandigheden de training geen doorgang kan vinden, zal indien mogelijk een theorieles gegeven worden of komt de training te vervallen.

Voorwaarde voor het volgen van jeugdtraining is het jeugdlidmaatschap van TVON en een geldig KNLTB-ledenpasje dat bij het lidmaatschap verstrekt wordt. Je kunt je voor het jeugdlidmaatschap uitsluitend aanmelden via de website.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de jeugdtraining kun je bellen met:

Rob van Oppen (06-21858087) of Costel Sistermans (06-25337562) of mailen naar trainers@tvoranjenassau.nl.

Let op: indien het seizoen reeds gestart is neem je eerst contact op met een van de trainers voor een proefles.