Competitielidmaatschap voor niet-TVON leden

Het is voor competitieteams van TV Oranje Nassau mogelijk om spelers van andere verenigingen mee te laten spelen in hun team. Deze spelers kunnen dan competitie-lid worden. Daarbij gelden de volgende condities:

  • Tenminste de helft van een competitieteam bestaat uit leden van TVON.
  • Competitieleden zijn volwaardig lid bij een andere tennisvereniging en zijn in het bezit van een geldig KNLTB-pasje.
  • Het competitielidmaatschap is alleen geldig gedurende de weken waarin de competitie wordt gespeeld. Competitieleden hebben in deze periode het recht gebruik te maken van alle faciliteiten van TVON.
  • Het competitielidmaatschap bij deelname aan één competitie kost inclusief de bondscontributie € 30,00. Voor competitieleden, die aan twee competities willen deelnemen, bedraagt het competitielidmaatschap inclusief de bondscontributie € 50,00.
  • Competitieteams, waarin leden uit andere verenigingen meespelen, betalen dezelfde competitiebijdrage als alle andere teams.