Competitielidmaatschap voor niet-TVON leden

Het is voor competitieteams bij TV Oranje Nassau mogelijk om spelers van andere verenigingen mee te laten spelen in hun team. Deze spelers kunnen dan competitielid worden. Daarbij gelden de volgende condities:

  • Tenminste de helft van een competitieteam bestaat uit leden van TVON.
  • Competitieleden zijn volwaardig lid bij een andere tennisvereniging en zijn in het bezit van een geldig KNLTB-pasje.
  • Het competitielidmaatschap is alleen geldig gedurende de weken waarin de competitie wordt gespeeld. Competitieleden hebben in deze periode het recht om met het team waarvan zij deel uitmaken, competitiewedstrijden te spelen.
  • Het competitielidmaatschap bij deelname aan één competitie kost inclusief de bondscontributie € 30,00. Voor competitieleden, die aan twee competities willen deelnemen, bedraagt het competitielidmaatschap inclusief de bondscontributie € 50,00.