Bestuur

Sinds 31 januari 2018 bestaat het bestuur van TV Oranje Nassau uit 3 personen: voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur nodigt tijdens haar bestuursvergaderingen regelmatig vrijwilligers uit die in de commissies werkzaam zijn. Zo blijven de lijnen kort en kan het beleid slagvaardig uitgevoerd en bijgesteld worden.

ROLF ROZESTRATEN – Voorzitter

ROLF ROZESTRATEN

T 06 5344 1988
E voorzitter@tvoranjenassau.nl

PETER FRANSSEN – Penningmeester

Peter Franssen

T 045 541 3997
penningmeester@tvoranjenassau.nl

NANDA BOERS – Secretaris

pasfoto Nanda

T 06 2187 5956
secretaris@tvoranjenassau.nl