Evenementen 2019

Tennistraining jeugd 2019

Tennistraining bij TV Oranje Nassau krijg je van onze tennisleraren Rob van Oppen en Costel Sistermans. Gedurende het seizoen zijn voor alle jeugdleden 16 lessen van 50 minuten gepland. Het seizoen loopt van april tot oktober.

Kosten

TV Oranje Nassau werkt met een all-in tarief van € 240,- per leerling. Dit tarief omvat de contributie, de trainingskosten, deelname aan de competitie, deelname aan het junior/seniortoernooi en de bal- en slagvaardigheidsdag. Bij twee keer training per week bedraagt het all-in tarief € 400,- per leerling. Voor een tweede of derde kind uit eenzelfde gezin geldt een korting van € 20,- per kind. U betaalt bij voorkeur met automatische incasso van vier termijnen.

Groepsindeling

Er wordt getraind in groepen van 4 of 5 leerlingen. Incidenteel kan de groepsgrootte afwijken. Het all-in tarief is niet afhankelijk van de groepsgrootte. De trainers bepalen samen met het bestuur de groepsindeling. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en de wensen van de leerlingen. Deze kunt u op het inschrijfformulier aangeven.

In een enkel geval kan worden afgeweken van de door de ouders opgegeven trainingstijd. Er wordt dan door de trainers direct contact opgenomen en naar een passende oplossing gezocht. Wanneer door weersomstandigheden de training geen doorgang kan vinden zal eventueel een theorieles worden gegeven of wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.

Inschrijven vóór zaterdag 16 maart

Voorwaarde voor het volgen van jeugdtraining is het jeugdlidmaatschap van TVON en een geldig KNLTB-ledenpasje. Levert u daarom het inschrijfformulier vóór zaterdag 16 maart in bij een van de trainers. Uiterlijk 27 maart ontvangt u als ouder van uw kind het tijdstip van de training. De lesindeling wordt uiterlijk 31 maart gepubliceerd op de website.

Inschrijfformulier jeugdtraining 2019

Factuur en automatische machtiging

Nadat uw inschrijfformulier door TVON is ontvangen ontvangt u een factuur voor 2019. U kunt, indien u dat nog niet eerder heeft aangegeven, het machtigingsformulier dat aan het inschrijfformulier gekoppeld is, inleveren. Het verschuldigde all-in tarief wordt dan automatisch in vier termijnen van uw bankrekening afgeschreven.

Indien u om de een of andere reden niet akkoord gaat met de automatische incasso dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van factuur. Het volledige bedrag dient in dat geval vóór de aanvang van de jeugdtraining op de rekening van TVON te zijn bijgeschreven.