Evenementen 2020

Competitienieuws 2020

De speeldata seniorencompetitie voor het voorjaar van 2020 zijn bekend. Noteer deze data alvast in uw agenda.

De speeldata voor de jeugd zijn ook bekend. Dit betreft de Worldtour (rood, oranje en groen) en de juniorencompetitie (gele bal).

Wijzigingen jeugdtennis 2020: wat gaat er veranderen?

Vanaf de Voorjaarscompetitie 2020 voert de KNLTB een aantal wijzigingen door met als doel dat meer kinderen met meer plezier op de baan staan. Zo worden onder andere de leeftijden bij Tenniskids en Junioren aangescherpt en is de KNLTB Junioren competitie vernieuwd. Zie https://www.centrecourt.nl/themas/wijzigingen-jeugd/

De KNLTB Junioren competitie bestaat in 2020 uit de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar en Junioren competitie 13 t/m 17 jaar. Zie https://www.centrecourt.nl/themas/wijzigingen-jeugd/vernieuwde-junioren-competitie-2020/

 

Informatieavond najaarscompetitie maandag 2 september

Alle teamcaptains (of hun vervangers) worden uitgenodigd om op maandagavond 2 september tussen 18:30 en 19:30 uur op TVON aanwezig te zijn. Kees Rauh, de verenigingscompetitieleider, zal dan een aantal activiteiten doornemen:

  • Uitdelen wedstrijdformulieren en verwijzing over de nieuwe gang van zaken mbt invoeren uitslagen
  • Uitdelen wedstrijdballen
  • Begintijden en supertiebreak
  • Uitdelen wedstrijdrooster met namen deelnemers en teamsterkte
  • Gang van zaken bij verhinderingen
  • Vaststellen namen captains en eventuele vervangers

Kees Rauh ziet graag iedereen op maandag 2 september verschijnen.

Bijeenkomst teamcaptains competitie

Maandagavond 25 maart is er een bijeenkomst voor de teamcaptains. De captains (of hun vervangers) worden verwacht tussen 18:30 en 20:00 uur. Het is niet noodzakelijk om tegelijkertijd aanwezig te zijn, er is geen plenaire presentatie.

In de toekomst zal het wedstrijdformulier volledig worden gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier voor dit jaar vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders.

Lees meer

Nieuw: de meerjaren KNLTB ledenpas

De KNLTB levert dit jaar voor het eerst een duurzame ledenpas. Lees hier meer over deze vernieuwing.

Competitie-info algemeen

De districtscompetitie en landelijke KNLTB-voorjaarscompetitie begint in 2019 op 5 april en eindigt op 11 juni. Er wordt gespeeld op dinsdag, vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagochtend. De inhaaldagen zijn tot uiterlijk 10 juni. De data van de najaarscompetitie zijn ook al bekend.

Speeldata voorjaar 2019
Speeldata najaar 2019

Competitiebijdrage
Ieder team dat deelneemt aan de voorjaars- of najaarscompetitie is een competitiebijdrage verschuldigd. 
In 2019 is deze competitiebijdrage € 110,00 per team. Dit bedrag is inclusief bondsbijdrage, tennisballen en koffie/thee bij aankomst.

De captain van ieder team ontvangt een factuur, het factuurbedrag kan door de teamleden onderling worden verrekend. 
De competitiebijdrage moet zijn betaald voor het begin van de competitie. Deelname aan de competitie is slechts mogelijk als ieder teamlid in het bezit is van een geldig KNLTB-pasje van TVON of, indien er sprake is van een competitielidmaatschap, een geldig KNLTB-pasje van een andere tennisvereniging.

Koffie en thee bij ontvangst van de teams is voor rekening van TVON, alle overige drankjes zijn voor rekening van de teams. Meegebrachte dranken, zoals fris, wijn of bier, zijn niet toegestaan, dit in verband met de Horecawet.

Informatiebijeenkomst voor de teamcaptains competitie
Jaarijks vindt in het clubhuis een korte bijeenkomst plaats, waar informatie wordt verstrekt en de laatste instructies worden gegeven. Ook worden dan de tennisballen en alle competitiebescheiden aan de teamcaptains overhandigd. De captain van elk team (of namens deze een teamgenoot) dient hierbij aanwezig te zijn.
Op dit moment is de KNLTB nog bezig de voorjaarscompetitie in te richten. Daarom kan de datum van de informatiebijeenkomst nog niet exact gepland worden, maar houd alvast rekening met een datum in de laatste week van maart.

Bardiensten
Op dagen dat er competitie wordt gespeeld zorgen vrijwilligers, die geen competitie spelen, voor de bardienst. In ruil daarvoor wordt van de competitieteams verwacht dat er per team tenminste vier bardiensten worden gedraaid.Iedere teamcaptain ontvangt daarom tijdens de informatiebijeenkomst vier consumptiekaarten, die naar eigen inzicht binnen het team kunnen worden verdeeld. 

Kees Rauh, VCL 2019

Algemene informatie KNLTB voorjaarscompetitie

Indeling najaarscompetitie 2018 bekend

De indeling van de najaarscompetitie is bekend.

Hoe wijzig je uitslagen van de competitie?

Voor alle competitiespelers is het belangrijk om te weten, dat degene die gemachtigd is om de uitslagen in te voeren wel eens een foutieve uitslag invoert.

Lees meer