Evenementen 2020

Baanreglement

Artikel 1. Afschrijfsysteem

 1. Op het terras, tegen de muur van het clubhuis, hangt het afschrijfbord.
 2. Voor het afschrijven gelden de volgende regels:
 3. Het afschrijfsysteem werkt alleen bij fair-play van de leden;
 4. Er is geen onderscheid in junior- of seniorbaan;
 5. Plaats uw eigen geldige ledenpas met foto op het bord bij de baan waarop u gerechtigd bent te spelen. N.B.deze reservering is alleen geldig indien u op het park aanwezig bent en blijft;
 6. Stel op de “speelklok” de tijd in waarop u naar de baan gaat, zodat de volgende spelers kunnen zien hoelang u reeds speelt en/of uw speelperiode (45 minuten) voorbij is;
 7. Als alle banen bezet zijn plaatst u uw ledenpas in het wachtblok achter de reeds spelenden. Is hun reguliere speeltijd verstreken dan neemt u hun ledenpassen van het bord, schuift uw eigen ledenpas voor de klok en zet uw speeltijd in;
 8. Neem na het spelen uw ledenpas van het bord, zodat er voor degenen die na u willen spelen, overzicht is;
 9. Bij drukte is het niet toegestaan meer dan één periode (45minuten) achter elkaar te spelen.
 10. Er dienen dan zoveel mogelijk dubbelpartijen te worden gevormd;
 11. Schrijf eerst lege banen af teneinde discussies te voorkomen;
 12. Verhang de ledenpas van anderen niet.

Artikel 2. Lichtbanen

De baanverlichting boven de banen dient na 23.00 uur uitgeschakeld te zijn, behalve tijdens toernooien. Uit oogpunt van energieverspilling is het gewenst eerst die banen te bespelen waar de verlichting reeds aan is.
Via een schakelaar op de buitenmuur boven het afhangbord kan de verlichting van de banen 3-4 en 5-6 ingeschakeld worden. Als deze verlichting eenmaal brandt, kan zij niet meer vanaf het terras uitgeschakeld worden. Om 23.00 uur wordt deze verlichting automatisch uitgeschakeld. De verlichting van banen 1-2 kan van achter de bar in- en uitgeschakeld worden.

Artikel 3. Onderhoud tennisbanen

Een droge baan dient voor het spelen te worden besproeid. Na het beëindigen van het spel zijn de spelers verplicht de baan te vegen en zonodig te walsen. Alle voorwerpen die niet op de baan thuis horen dienen te worden meegenomen.
Aan het begin van het seizoen kan er nachtvorst voorkomen. In dat geval mag de baan niet worden bespeeld totdat het bestuurslid Technische zaken of de door deze bevoegd verklaarde persoon of bedrijf (dat het onderhoud van de banen onder zijn beheer heeft) de baan heeft vrijgegeven.

Artikel 4. Tennisschoenen en tenniskleding

De leden zijn verplicht op de baan schoenen te dragen die geen schade aan de baan kunnen toebrengen. Ook zijn de leden verplicht “gepaste” tenniskleding te dragen.

Artikel 5. Speeltijden

Alle banen zijn voor alle leden vrij bespeelbaar.

Artikel 6. Feestdagen

Op de nationale feestdagen kan er vrij gespeeld worden door senioren, junioren en door combinaties daarvan. Tot deze feestdagen worden in ieder geval gerekend: Paasmaandag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag. Eventuele competitieverplichtingen van TVON hebben echter baanprioriteit.

Artikel 7. Introducties

Het is TVON-leden toegestaan familie, vrienden en kennissen te introduceren om te tennissen.
Daarbij dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

 1. Aan de clubhuisbeheerder worden de naam van de introducé(e)(s) en van het TVON-lid doorgegeven.
 2. Bij introductie is het afschrijfsysteem van toepassing.
 3. Er kan alleen geïntroduceerd worden als het niet druk is; de belangen van TVON-leden gaan voor.
 4. Junioren kunnen alleen junioren introduceren.
 5. Het introductiegeld bedraagt € 5,00 per introducé, per dagdeel.
 6. Een dagdeel loopt van 09.00 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 17.00 uur.
 7. Het introductiegeld moet, zo mogelijk vóór het spelen, aan de bar worden betaald. Diegene die introduceert, blijft verantwoordelijk voor betaling.
 8. Introductie is bedoeld als kennismaking, niet als verkapt lidmaatschap; eenzelfde persoon kan maar drie keer per seizoen geïntroduceerd worden.
 9. Bij introduceren wordt op alle leden een beroep gedaan genoemde regels te hanteren.

Artikel 8. Baanverhuur Algemeen

 1. Iedere aanvraag moet vooraf worden goedgekeurd door het bestuur. Vervolgens dient de clubbeheerder tijdig op de hoogte gebracht te worden.
 2. De huur bedraagt € 7,50 per uur per baan.
 3. Speeltijden zijn gedurende de periode van de zomervakantie van de basisscholen van 09.00 tot 19.00 uur.

  Groepen TVON-leden 
 4. Leden kunnen met een groep, waaronder niet-leden, banen huren. Iedere aanvraag moet vooraf worden goedgekeurd door het bestuur. Vervolgens dient de clubhuisbeheerder tijdig op de hoogte gebracht te worden.
 5. De huur bedraagt € 20,00 per baan per dagdeel.
 6. Er kunnen maximaal drie banen worden verhuurd.

Artikel 9. Wijzigingen

Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts in een algemene ledenvergadering worden behandeld en behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 10. Vaststelling reglement

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 16 januari 1998 en gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 26 januari 2007.